Zones d'estacionament per càmping-car

Casteil
Zona d'estacionament.
Entrada del poble 66820 Casteil.

Espira de Conflent
Zona de servici al Camping le Canigou, dutxa, electricitat, sanitaris comuns, buidatge aigües residuals 

Prada
Places d'estacionament reservades gratuïtes.
Complex esportiu a la plana Sant Martí 66500 Prada.

Serdinya
Zona de servici al Camping del domini Mas de Lastourg amb aigua, electricitat, wifi, buidatge aigües residuals 

Thues entre valls
Zona de servici per càmping-car 2 grans aparcaments, aigua i wc.
66000 Thues Entre Valls

Vernet
Zona per càmping-car amb bornes "flot bleu" estacionament limitat. Fitxes a comprar a l’ajuntament
Termes de Vernet 66820.
Buidatge per càmping-car al “Intermarché” de Vernet

Vilafranca de Conflent
Zona d'estacionament i de buidatge
Coves des les Canalettes (direcció Vernet) 66500 Vilafranca de Conflent.

Vinça
Zona d'estacionament, 35 places de 35m², borna de servicis.
Base nàutica, Llac de les Escomes 66360 Vinça
(+33) 0 805 69 48 69


Zona de servici del Camping Municipal del Llac de Vinça
Dutxa, electricitat, sanitari comú, evacuació aigües residuals 

Retrobeu igualment els càmpings del Conflent