Dies romànics 

La imatge de l'època romànica

del 06 al 11 de juliol de 2020 a  l'Abadia de Sant Miquel de Cuixa

Els dies romànics son una sessió de una setmana, al juliol. El programa alterna dies de conferencies, a l’abadia de Sant Miquel de Cuixa, donades per especialistes, universitaris o investigadors, i de visites dels principals monuments romànics, en Rosselló i en les regions veïnes : Catalunya sud, Llenguadoc. Els dies romànics son organitzats al voltant d’un tema particular, il·lustrant la relació entre els arts i la societat als segles X, XI i XII. El programa s’estableix sota la responsabilitat d’un Comitè científic internacional.

Informacions : courrier@cuxa.org ou sur www.cuxa.org

Organització material

Es poden seguir els Dies Romànics de varies maneres :

  • O com a participant allotjat, pagant un preu fix que comprèn l’allotjament, els àpats, les conferencies, els transports en autobús, les visites (preu especial pels estudiants de menys de trenta anys)
  • O com a participant no allotjat, pagant un preu fix que comprèn els àpats, les conferencies, els transports en autobús, les visites
  • O com a auditor lliure, pagant l’accés a les conferencies o a les visites, a la sessió, quant a llocs disponibles, es possible també d’adquirir entrades per menjar (ticket-repas) a la unitat.

L’allotjament dels estudiants en pràctiques és assegurat a la Ciutat universitària de Prada.
Els àpats tenen lloc a l’abadia (bufet fred al migdia, àpat calent a nit)
Els àpats presos a l’abadia (bufet al migdia i àpat calent a nit) costen 13 euros pels auditors lliures i totes les persones que ho desitgen. Es necessari inscriure’s per endavant.
Un autobús assegura el lligam amb l’abadia. Durant les excursions, els àpats son organitzats en els restaurants.