Dies romànics 

Del 3 al 7 de juliol a l'Abadia de Saint Michel de Cuxa

Els dies romànics son una sessió de una setmana, al juliol.
El programa alterna dies de conferencies, a l’abadia de Sant Miquel de Cuixa, donades per especialistes, universitaris o investigadors, i de visites dels principals monuments romànics, en Rosselló i en les regions veïnes : Catalunya sud, Llenguadoc.

Els dies romànics son organitzats al voltant d’un tema particular, il·lustrant la relació entre els arts i la societat als segles X, XI i XII. El programa s’estableix sota la responsabilitat d’un Comitè científic internacional.

Informacions : contact@cuxa.org ou sur www.cuxa.org